Förtydligande angående extra stämma 20191130

Hej!Jag får nu förfrågningar om varför det ska bli en till extra stämma och varför man där ska besluta vad medlen från Naturvårdsverket ska användas till. Saken är den att någon menar att vi inte tagit beslutet om hur medlen ska användas. Ska allt delas ut till...

Angående brev från kassören

Hej!Som tidigare meddelats kommer kassören att skicka ut mer detaljerad information om en eventuell utdelning från Naturvårdsverket. Brevet går till respektive ställföreträdare. Övriga delägare i varje fastighet hör av sig till sin ställföreträdare för att få åtkomst...

Besked från Naturvårdsverket

Vår förhandlare i frågan om naturreservat Temminki har nu kommit med ett besked, som gäller under förutsättning att regeringen i slutet av november godkänner ett tilläggsanslag för hela riket om 200 miljoner kronor.Så här skriver han:”Naturvårdsverket har efter...