Angående brev från kassören

Hej!Som tidigare meddelats kommer kassören att skicka ut mer detaljerad information om en eventuell utdelning från Naturvårdsverket. Brevet går till respektive ställföreträdare. Övriga delägare i varje fastighet hör av sig till sin ställföreträdare för att få åtkomst...

Besked från Naturvårdsverket

Vår förhandlare i frågan om naturreservat Temminki har nu kommit med ett besked, som gäller under förutsättning att regeringen i slutet av november godkänner ett tilläggsanslag för hela riket om 200 miljoner kronor.Så här skriver han:”Naturvårdsverket har efter...

Anbud isning av överfart

ANBUD: ISNING AV ÖVERFART ISNING AV ÖVERFART FÄRJELÄGET, ISVÄG, MINIMUM 60 CM TJOCKLEK. LAINIO BYS VÄGSAMFÄLLIGHET HÅLLER MED SPOLNINGSUTRUSTNING. ANBUD LÄMNAS SKRIFTLIGT, INKLUSIVE MOMS, SENAST 20191115 TILL: ARNE HENRIKSSON LAINIO 4270 980 10 ...