Besked från Naturvårdsverket

Igår, 20190506, kom så till slut ett slags besked från Naturvårdsverkets förhandlare, till vår förhandlare: ”Hej Lars! Jag har diskuterat frågan med NV och pengar för detta finns inte i nuläget. Vi ser det heller inte meningsfullt att revidera värderingar för...

Angående reservatsbildningen

Länsstyrelsen jobbar just nu med att prioritera vilka reservatsobjekt som kan bli aktuella att ersättas under 2019. Det är så långt vår förhandlare har kommit i dagsläget. Utgångspunkten är att Temminki ska vara med 2019, åtminstone en del av området, men säker kan...