Styrelse

Ordförande: Arne Henriksson, tel: 070-2102605
Sekreterare: Siv-Britt Mangi
Kassör: Per Baldemar
Ledamöter: Thomas Eriksson och Lars Alm
Suppleanter: Vakant och John Cannerborg
Revision utförs av LR Revision