Jakt

Jaktkort

Rätten till jakt tillfaller delägare, delägares barn, make/maka/sambo/förälder till delägare samt de som är mantalsskrivna i byn.

Kontakta kassören för information om betalning eller betala in på något av följande konton:
Sparbanken Nord 7997-2800881
Nordea  48 85 16-6

OBS! Var noga med att skriva från vem pengarna kommer.

DELÄGARKORT

Älgjakt 100:- / år

Småviltsjakt 80:- / år

För att bedriva jakt ska även statligt jaktkort lösas, se information på Naturvårdsverks hemsida

Jaktregler allmänt

Jaktregler följer Jaktlagen och Jaktförordningen . En mer lättläst version med avseende på jakttider går att hitta via Jägareförbundets eller Jägarnas Riksförbunds hemsida.

Jakten är såklart endast för husbehov

Småviltsjakt

Småviltsjakt ska bedrivas i samråd med de jaktlag som jagar älg/björn i aktuellt område.

Detta gäller särskilt under första älgjaktsveckan då det är många jägare ute i skogen.

Älgjakt

Fällavgiften till byallmänningen är 500 kr.

Björnjakt

Ingen fällavgift för björn vare sig till länsstyrelsen eller till byallmänningen.