Jakt

Jaktkort

Rätten till jakt tillfaller delägare, delägares barn, make/maka/sambo/förälder till delägare samt de som är mantalsskrivna i byn.

Kontakta kassören för information om betalning eller betala in på något av följande konton:
Sparbanken Nord 7997-2800881
Swish: 1230814061

OBS! Var noga med att skriva från vem pengarna kommer och vad betalningen avser.

DELÄGARKORT

Älgjakt 100:- / år

Småviltsjakt 80:- / år

För att bedriva jakt ska även statligt jaktkort lösas, se information på Naturvårdsverks hemsida. Vid kontroll ska jaktkort/ erlagd avgift kunna styrkas.

Jaktregler allmänt

Jaktregler följer Jaktlagen och Jaktförordningen . En mer lättläst version avseende jakttider går att hitta via Jägareförbundets eller Jägarnas Riksförbunds hemsida.

Jakten är således endast för husbehov

Småviltsjakt

Småviltsjakt ska bedrivas i samråd med de jaktlag som jagar älg/björn i aktuellt område.

Älgjakt

Fällavgiften till samfällighetsföreningen är 1000 kronor för vuxen älg och 500 kronor för kalv.

Björnjakt

Ingen fällavgift för björn vare sig till länsstyrelsen eller till samfällighetsföreningen.