Kontakt

Lainio Samfällighetsförening (S18)
Lainio Bys Vägsamfällighet (Ga1)

Postadress Postadress
Lainio Samfällighetsförening Lainio Bys Vägsamfällighet
Samfällighetsförening 716465-5735 Samfällighetsförening 717900-9647
Plusgiro 488516-6 Plusgiro 485497-2
Sparbanken Nord 7997-28-00881
Swish 1230814061
Sparbanken Nord 8264-4,984 092 315-6
Swish 1230993139
Ordförande: Sekreterare:
Ingemar Andersson Ulf Henricson
070-3711129 070-5300996
 
Kassör: Ledamot:
Roger Björkelöv Lars Karlsson
0703915009 0705822966
Suppleant Ledamot:
Inger Jakobsson
0739883869
 

Valberedning

 

Per Baldemar Sammankallande
Tomas Henriksson
Stig Fagerbo