Kontakt

Lainio Samfällighetsförening (S18)
Lainio Bys Vägsamfällighet (Ga1)

Postadress Postadress
Lainio Samfällighetsförening Lainio Bys Vägsamfällighet
c/o Arne Henriksson c/o Arne Henriksson
Lainio 4270 Lainio 4270
98010 Vittangi 98010 Vittangi
Samfällighetsförening 716465-5735 Samfällighetsförening 717900-9647
Plusgiro 488516-6 Plusgiro 485497-2
Sparbanken Nord 7997-28-00881
Swish 1230814061
Sparbanken Nord 8264-4,984 092 315-6
Swish 1230993139

 

Svarar vi inte på epost? Det kan bero på att det du skickat stoppats av vårt spamfilter och inte kommer fram till rätt mottagare. Har vi inte svarat inom en vecka, ber vi dig kontakta oss via telefon.

Ordförande: Sekreterare:
Arne Henriksson Siv-Britt Mangi
 070-2102605  070-686 80 98
  sivbritt.mangi@gmail.com
Kassör: Ledamot:
Per Baldemar Thomas Eriksson
070-6572167  070-630 34 42
 per.baldemar@sscspace.com  lvb.lainio@hotmail.com
Ledamot:
Lars Alm
 070-6552068

 larsalm.alm@gmail.com

Valberedning

Ulf Henriksson, Stig Fagerbo och Roger Björkelöv. Ulf Henriksson sammankallande.