Kontakt

Lainio Bysamfällighet – Kontaktuppgifter 2016-2017

Postadress Postadress
Lainio Bysamfällighet Lainio By Vägsamfällighet
c/o Arne Henriksson c/o Arne Henriksson
Lainio 4270 Lainio 4270
98010 Vittangi 98010 Vittangi
Samfällighetsförening 716465-5735 Samfällighetsförening 717900-9647
Plusgiro 488516-6 Plusgiro 485497-2
Sparbanken Nord 7997-28-00881 Sparbanken Nord 8264-4,984 092 315-6

Svarar vi inte på epost? Det kan bero på att det du skickat stoppats av vårt spamfilter och inte kommer fram till rätt mottagare. Har vi inte svarat inom en vecka, ber vi dig kontakta oss via telefon.

Ordförande: Sekreterare:
Arne Henriksson Siv-Britt Mangi
 0981-41063  070-686 80 98
 arne.henrik.henriksson@gmail.com sivbritt.mangi@gmail.com
Kassör: Ledamot:
Per Baldemar Thomas Eriksson
070-6572167  070-630 34 42
 per.baldemar@sscspace.com  lvb@hotmail.com
Web administratör: Ledamot:
Lars Alm Thomas Eriksson
 070- 655 20 68  070-630 34 42

 lvb.lainio@hotmail.com

Valberedning 2016 (fram till stämman maj 2017).

Under extra stämman den 18 september, 2016 kommer en valberedning för 2017 års stämma att utses. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen, till revisorer samt ledamöter till valberedningen. 

Efter extra stämman kommer nedanstående tabell att uppdateras.

 

Valberedning 2017
Ordinarie
(sammankallande)
Suppleant