Lainio Samfällighetsförening kallar till ordinarie föreningsstämma 20201129 – inställt med hänvisning till nya allmänna råd i Norrbotten avseende corona.

Lainio SamfällighetsföreningKallelse till ordinarie föreningsstämma (årsstämma)Datum: 20201129 Tid: 10.00 Lokal: Bönhuset i LainioDagordning§1 Stämmans öppnande§2 Stämmans behöriga utlysning§3 Val av ordförande för stämman§4 Val av sekreterare för stämman§5 Val av två...

Anbud snöröjning

ANBUDTill första anbudsförfarandet inkom inte några anbud för nedanstående objekt. Därför provar vi igen. Snöröjning vintern 2020/21: byavägar östra sidan älven och färjeläget västra sidan samt isvägen.Möjlighet att lägga anbud på upp till tre år. Anbud lämnas...

Anbud isning av överfart

ANBUD – ISNING AV ÖVERFARTTill första anbudsförfarandet inkom inte några anbud för isning av överfart. Därför provar vi igen. Isning av överfart, isväg, minimum 60 cm tjocklek och 20 meters vägbredd.Isning av på- och avfarter till land på båda sidor av...