Skog/mark

Allmänt skogs-, markinnehav

Lainio byallmänning förvaltar idag över 18248 ha mark samt 57 km vägar via vägsamfälligheten.

Ställföreträdare

Administrationen av bysamfälligheten är för tillfället alldeles för omfattande och nu avses först och främst i ekonomiska frågor.

Sedan tidigare finns styrelsebeslut på att endast ha en kontaktyta mot varje fastighet där det är fler än två (2) delägare. Varje fastighet har alltså på sig att utse en ställföreträdare som för fastighetens talan. Ställföreträdaren är även den som ska ta emot samt fördela fastighetens del av utdelningar från bysamfälligheten.

Regler rörande ställföreträdare är reglerat via lag, se mer information här.

Praktiska problem för bysamfälligheten är när utdelning av pengar ska ske. Det är på gränsen till omöjligt att hålla reda på vilka personer som ska ha vilken summa pengar och till vilket konto. Totalt antal delägare i Lainio bysamfällighet är över 400 personer (ibland dödsbon) och det är inte rimligt att samfälligheten ska administrera delning av pengar inom de i samfälligheten ingående fastigheterna. Självklart är det samfällighetens ansvar att se till att varje fastighet får sin del men hur uppdelningen sedan sker inom fastigheten är ställföreträdarens ansvar.

Utser inte varje fastighet med fler än två (2) delägare en ställföreträdare kan utbetalning av medel ej ske framöver utan medel hålls inne tills en ställföreträdare finns.

Blankett för inskrivning av ställföreträdare hos Lantmäteriet finns här.

Stugplatshyror

Arrende för stugplatser slopas från och med 20180527.

 

Rotorklippare/betesputs

För användning inom Lainio by har delägarna möjlighet att hyra en rotorklippare/betesputs.

För mer information om kontaktuppgifter och pris, se anslag som finns vid tvättstugan.

Fritidshuggning ved

Inga uttag får göras utan samråd och anvisning av styrelsen.

Brännved kan anvisas till delägare. Endast för nyttjande inom byn. Ersättning 50:-/kbm.

Vid uttag av enstaka vindfällen bedöms kubikmeterpriset från fall till fall.