2015-09-08 PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2015-09-05
dagordning                      protokollet

2015-08-30 RÄTTELSE
Extra stämman för Lainio Samfällighetsförening hålls klockan 10.00, inte 16.00, 2015-09-05.

2015-08-30 PROGRAM FÖR INFORMATIONSMÖTET 2015-09-05, 14.00
1. Information om vägsamfälligheter – Joakim Durefors. (ca 45 minuter)
2. Fika (smörgås, kaffe/te och något sötare)
3. Frågestund

2015-08-17 Extra stämma Lainio Samfällighetsförening, 2015-09-05 kl 10.00, Bönhuset Lainio

Från föreningsstämman 2015-05-30
§7b Punkt 11 från föreningsstämman 2014, beslut angående utdelning till andelsägarna
§8 Beslut angående skulden från Lainio Bys Vägsamfällighet till Lainio Samfällighetsförening. Resultat- och balansräkning delas ut.
§12b Prissättning av tomt
§13 Genomgång av ekonomi
§18 Angående tillsättning av valberedning

2015-08-17 Årsstämmoprotokoll från föreningsstämman 2015-05-30 finns på hemsidan och på anslagstavlan i Lainio

2015-08-17 Informationsmöte för vägsamfälligheten, 2015-09-05, kl 14.00 bönhuset. Representant från Lantmäteriet lämnar information. Utrymme till att ställa frågor finns.

2015-08-17 Per Baldemar går in som ny kassör och Lars Alm som ledamot i styrelsen

2015-08-17 Protokoll från extrastämman 2014-09-13

2015-06-24 Komplettering med bilaga för vägsamfälligheten

2015-06-02 Protokoll Årsstämma bysamfällighetsföreningen

2015-06-02 Protokoll Årsstämma vägsamfälligheten

2015-05-12 Kallelse Årsstämma  Lainio Vägsamfällighet 2015-05-30 kl 13.00 Bönhuset
Här hittar du dagordningen dagordning vägsamfällighet 2015pdf

2015-05-12 Kallelse Årsstämma Bönhuset Lainio Samfällighetsförening 2015-05-30 kl 10.00
Här hittar du dagordningen  dagordning Samfällighetsårsstämma 2015pdf

2015-05-12 STUGPLATSAVGIFTER 2015 och 2016
Här hittar du Stugplatsavgifter 150508

2015-04-03 STUGPLATSAVGIFTER 2014 och 2015
Här hittar du stugplatsavgifterna och om du betalat eller inte.

2015-04-03 HEMSIDAN
Hej!
Jag ser att frågor har kommit in till styrelsen via hemsidan. Det är mycket länge sedan jag har uppdaterat information och läst kommentarer här. Anledningen är helt och hållet att mitt yrkesverksamma liv tar tid och kommer att göra så framöver också. Därför ber jag er tänka på, fram tills årsstämman, om det finns någon som är intresserad av att sköta hemsidan och har bättre tid för det. Min tid är knapp och ska man sköta hemsidan, bör man göra det bra. Det saknar jag förutsättningar för just nu. Är ni irriterade på styrelsen för det, får ni tänka om. Det är mig ni ska vara irriterade på i så fall. Men jag tänker, det finns säkert någon, med intresse och tid för den sysslan. Hoppas vi hittar någon annan från årsstämman och framåt.
Med vänliga hälsningar
Siv-Britt Mangi

2014-11-15
MÅNDAG 17/11 ÖPPNAS ÖVERFARTEN VID FÄRJELÄGET FÖR 2 TON
På måndag, 17 november, öppnas vinteröverfarten vid färjeläget. Maxvikt: 2 ton. Sedan fortsätter Lars Alm och Svante Elfgren att spola ända tills tjockleken på isen kan bära plogbilen.

2014-10-18  FÄRJAN
Färjan och färjbåtarna har fredagen den 17 oktober tagits upp för vinterförvaring.

2014-09-24 FÄRJAN
Färjan kommer att tas upp 15 oktober.

2014-09-14 STYRELSEN ÄR STÄMD
Styrelsen har blivit stämd men bestrider punkterna.
Önskas mer information: Kontakta Arne Henriksson, ordförande!

2014-08-27 LAINIO BYS VÄGSAMFÄLLIGHET KALLAR TILL EXTRA STÄMMA
Lördag 13 september, 18.00 i Bönhuset. Ärende: Val av ny styrelse.
Enligt stadgarna väljs tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.

2014-06-28 HÅLET VID FÄRJEUPPFARTEN ÖSTRA SIDAN  ÄR LAGAT

2014-06-28 TEMMINKIVÄGEN LAGAD
Vägskadan är åtgärdad och vägen ska åter vara farbar.

2014-06-20 FÄRJAN ÄR I.

2014-06-17 UTDELNING PÅ GÅNG
Nu är utdelningen på gång. De flesta bör ha fått sina pengar till midsommar. Fastigheter som har många delägare bör ha registrerat en ställföreträdare snarast.

2014-06-11 ANGÅENDE BALANSRÄKNINGEN
Differensen i balansräkningen beror på att ersättningen från försäkringsbolaget fortfarande hänger med fram till 2015. Fanns också ett litet bokföringsfel vad gäller Sangivägen. Allt är nu i sin ordning. 

2014-06-03 UTDELNING
Ni som vill ha pengarna insatta på samma konto som förut, behöver inte göra något. Ni som vill ändra konto, skickar ett mail till kassören på följande adress: kassor@lainiobysam.se.

2014-06-03
INFORMATION
Lainio Byasamfällighet och Lainio Vägsamfällighet är inte samma förening. Därför hölls årsstämmorna efter varandra 2014. Valberedningen har fått i uppdrag av stämman att vaska fram förslag till en ny styrelse. Extrastämman för bildandet av den styrelsen blir 13 september, 18.00, i Bönhuset.

Lainio Bysamfällighet beslutade också att göra en utdelning till andelsägarna, se protokoll, under rubriken ”möten”.

För övrig information från årsstämmorna, se respektive protokoll, under rubriken ”möten”.

Har du en fin sommarbild som kan passa här på framsidan? Skicka den gärna till vår e-postadress, så sätter vi upp den.

2014-04-28
ÅRSMÖTE
Årsmöte lördag 31 maj 2014, klockan 13.00, i Bönhuset.
Hjärtligt välkommen!

2014-04-09
HUR DEKLARERAR JAG FÖR UTDELNINGEN AV ERSÄTTNING FÖR RESERVATSBILDNING?Deklaration av intrångsersättning. Blankett K7 (Försäljning av näringsfastighet) skall användas för respektive fastighet och/eller utbetald summa per delägare. Broschyren skv 313 beskriver hur blankett K7 fylls i. Inga kontrolluppgifter är utskickade enligt Skatteverkets direktiv. Om ni inte kommer åt era summor kan ni ringa 0920-266230 eller 0767927921. Det är kapitalskatt som gäller.

Så här står det i Skatteverkets dokument:
”Naturreservat
Bildande av naturreservat enligt 7 kap. miljöbalken (MB) medför vanligtvis att marken köps av staten. Ersättningen kapitalvinstbeskattas enligt vad som beskrivs under punkterna försäljning av hel eller del av fastighet. Om bildandet istället medför en allframtidsupplåtelse av mark kapitalvinstbeskattas intrångsersättningen. Se punkt allframtidsupplåtelse av del av fastighet.”

HÄR kan du läsa mer.

2014-02-26

ÅRSMÖTE
Årsmöte lördag 31 maj 2014, klockan 13.00, i Bönhuset.
Hjärtligt välkommen!

2014-02-26
MOTIONER TILL ÅRSMÖTET
Motioner till årsmötet måste komma in senast måndag 31 mars.

2014-01-26
Påminner om årets stugplatsavgifter. En ny, mer aktuell, lista finns nu under ”Stugplatser”. Var noga med att skriva vad pengarna avser – stugplatshyra 2014 och från VEM pengarna kommer. Betala gärna in på Nordea: 488516-6.

2013-11-26
Har sedan den 20 november spolat isen vid färjelägret. Till dags dato så uppmäter vi en istjocklek som inte understiger 38 cm utefter hela körbanan (20 meters bredd). På vissa ställen är det redan 50 cm, vilket vi kan tacka det ganska kyliga vädret för. I morgon den 26/11 så kommer Arne och underteckanad att kontrollmäta igen för att därefter släppa på fordon på max 3 ton. Spolandet fortsätter därefter så att vi utefter körfältet får minst 60 cm.

Hälsningar,
Lars Alm

2013-11-24
Det är väldigt svårt att se vilka som har betalat sina stugplatsavgifter. Var noga med att ange från vem pengarna kommer och vad de avser.
Konto: Nordea  488516-6

2013-11-10
Efter funderingar på vart andelsporslinet från gamla Folkets Hus hade tagit vägen, är det återfunnet och installerat på Utmaningen, så att det ska komma så många som möjligt till godo.

2013-11-10
Kontaktuppgifterna är uppdaterade. Styrelsen kan nås via e-post eller telefon.