Årstämma. 2022.

Årliga bya stämman hålls den 1:a Maj, kl 12.00 för både bysamfälligheten och även vägsamfälligheten i kapellet (bönehuset) Motioner till årstämman måste vara inkomna till styrelsen före 31 Mars varje år för att behandlas under årstämman. Från 12.oo till ca 13.00 är...