Anbud isning av överfart

ANBUD: ISNING AV ÖVERFART ISNING AV ÖVERFART FÄRJELÄGET, ISVÄG, MINIMUM 60 CM TJOCKLEK. LAINIO BYS VÄGSAMFÄLLIGHET HÅLLER MED SPOLNINGSUTRUSTNING. ANBUD LÄMNAS SKRIFTLIGT, INKLUSIVE MOMS, SENAST 20191115 TILL: ARNE HENRIKSSON LAINIO 4270 980 10 ...

Nytt bud från Naturvårdsverket

Nu har Lainio Samfällighetsförening fått ett nytt bud från Naturvårdsverket. Jag vill inte gå ut med några siffror här, men det är NÅGOT (lite) högre än det förra. Uppräkningen grundar sig på tillväxten som skett sedan mätningen gjordes. Vid en eventuell...