Angående reservatsbildningen

Länsstyrelsen jobbar just nu med att prioritera vilka reservatsobjekt som kan bli aktuella att ersättas under 2019. Det är så långt vår förhandlare har kommit i dagsläget. Utgångspunkten är att Temminki ska vara med 2019, åtminstone en del av området, men säker kan...