ANBUD

ANBUD – Bryggor till färjan, bryggbommar och skyltning Lainio Bys Vägsamfällighet har beslutat att bryggorna på västra och östra sidan av Lainio älv, vid färjeläget, behöver en översyn med nödvändigt reparationsarbete inkluderande även reparation av bommar och...