Årsmöte 2023

Hej Vill bara meddela att alla motioner som skall behandlas på årsmötet i Maj måste komma in före 31 Mars för att kunna tas upp på årsmötet. Styrelsen,

Hjärtstartare.

Hjärtstartaren finns nu tillgänglig i Tvättstugan och som ni vet är den öppen dygnet runt. Jah har skrivit en kort sammanfattning på hur ni använder den och även en lista på personer ni kan ringa om ni behöver hjälp. Själv så finns jag tillgänglig nästan alltid...

Fiskekort.

V Fiskekort.se lägger ner sin verksamhet och vi förhandlar men ett nytt bolag att ta över deras verksamhet. Vi återkommer med mera information när vi har den tillgänglig. Betala inte till Fiskekort.se nå mera för fisket i Lainio. Ulf...

Anbud hösten 2022

Byastyrelsen söker härmed Anbud på följande. ANBUD sökes för upptagningen av Färjan med bryggor hösten 2022. Isning av vinterväg över älven med slänter upp och ner 2022-2023. Snöröjning av vinter vägen på Östra siden av älven 2022-2023. Anbuden vill vi ha senast den...

Protokoll Årstämma 1 Maj 2022

Lainio Samfällighetsförening Lainio 2022-05-01 Dagordning Stämman öppnasStämmans behöriga utlysning Annonser har varit i Kiruna annonsblad, NSD, Kuriren, hemsidan och byns anslagstavla tre veckor innan mötet .Val ordförande för årsstämmanIngemar Andersson blev vald...