Protokoll från Årsstämman 20 April 2024.

Protokoll Lainio samf 240420 ordinarie. Lainio SamfällighetsföreningProtokoll årsstämma Lainio 2024-04-20Närvarande: Enligt närvarolista Ordförande öppnade stämman.Stämman ansågs behörigen utlyst i NSD, Norrbottens Kuriren, Annonsbladet, på anslagstavlan i byn och på...

ÅRSSTÄMMA.

Lainio Samfällighetsförening och Vägsamfällighets förening kallar till Årsstämma Lördagen den 20 April kl 12.00 på kapellet i Lainio. Samfällighetförening kl. 12.00-14.00. Vägsamfällighet 14.00-16.00. Välkommen Styrelsen. Föreningen bjuder på Fika. PS. Alla motioner...

Arrende för stugor på S18.

Vi håller på att skicka ut arrende till alla som har stugor på S18s, alltså på byns allmänning. Vänligen läs igenom avtalet och skriv under båda avtalen och skicka sen ett av avtalen tillbaka till oss. Betalning före 31:a April, 2024. Med vänlig hälsning,...

Årstämma 1 Maj 2023 Vägsamfälligheten

Protokoll Årsstämman 2023 Vägföreningen Plats, Lainio kapell 230501 kl 14.00 Ordförande Ulf Henricson, Sekreterare Lars Karlsson, Kassör Roger Björkelöv. Ärenden som behandlats: Fastställande av Dagordning. Godkänd Val av ordförande och sekreterare blev Ulf Henricson...

Årstämman 1Maj 2023

Protokoll Årsstämman 2023 Bysamfälligheten. Plats, Lainio kapell 230501 kl 12.00 Ordförande Ulf Henricson, Sekreterare Lars Karlsson, Kassör Roger Björkelöv. Ärenden som behandlats: Fastställande av Dagordning. Godkänd Val av ordförande och sekreterare blev Ulf...

Fiskekort Lainio Byavatten.

Vi har nu iFiske.se som sköter om våran försäljning av fiskekort inom Lainio bya vatten. Det går bra att köpa både för turister och bybor, Sparbanken Nord 7997-2800881Swish: 1230814061 Länken till iFiske.se....

Anbud Färjan.

Styrelsen söker härmed anbud för sjösättning och upptagning av färjan sommaren 2023 samt isning av isvägen över älven vintern 2023-2024. Skicka anbuden till,,,, rogerhenricson49@outlook.com Styrelsen Lainio Bysamfällighet. Ulf...

Årsmöte 2023

Hej Vill bara meddela att alla motioner som skall behandlas på årsmötet i Maj måste komma in före 31 Mars för att kunna tas upp på årsmötet. Styrelsen,