Styrelsen informerar

Nu är vi snart i februari månad på det nya året 2022 och styrelsens mål är att med jämna mellanrum, lägga ut information om vad styrelsen arbetar med. Styrelsen håller nu på att gå igenom resultatet för 2021 och som det ser ut just nu har vi uppnått mer än vad vi hade...

Styrelsen informerar!

Vid senaste årsstämman för Samfälligheten och Vägförening valde en del att hoppa av styrelsearbetet, kvar blev Ingemar Andersson tillika ny ordförande. Lars Karlsson blev invald som kassör och Ulf Henricson tidigare suppleant gick in i styrelsen som sekreterare. För...

Slitageavgift

Styrelsen har skickat ut slitageavgift till alla som bor eller har stuga efter byvägar som räknas som Enskild väg. Vi har också skickat slitageavgift till det som bor eller har stuga efter kommunal/statlig väg, dvs vägen till Lainio och mot Oksajärvi. Dessa inte har...

Färjan tas upp

Vi går mot vinter säsongen och därför har vi bestämt att ta upp färjan, måndagen den 18 oktober. Tänk på att ta över bilar och andra fordon innan färjan dras upp. Styrelsen

Anbud isning av överfart

Anbudet ska gälla för hösten/vinter 2021 men kan förlängas upp till tre år. Isning av överfart, isväg, minimum 60 cm tjocklek och 20 meters vägbredd.Isning av på- och avfarter till land på båda sidor av älvenLainio Bys Vägsamfällighet håller med spolutrustning. Anbud...

ANBUD

Snöröjning vintern 2021/2022: byavägar östrasidan av älven samt färjeläget västra sidan ochisvägen.Anbudet gäller ett år, med möjlighet till förlängningytterligare ett år. Anbud lämnas skriftligt, inklusive moms, senast20210930 till: Ingemar AnderssonWrangelsgatan...