Äldre nyheter

20181006
Hemsidan uppdaterad

2013-08-06
Uppdateringar under Historik och bildandet av reservat.

2013-07-26
Uppdatering under jakt, tilldelning av älg respektive björn samt jakttider.

2013-06-29
Uppdateringar under Historik och bildandet av reservat.

2013-05-05
Genrella uppdatering på alla sidor efter årsstämman.

2013-04-21
Dagordning för årsstämma upplagd under Möten.

2013-03-24
Information om ställföreträdare inlagt under Skog/Mark.

2013-03-18
Uppdatering under Möten med lokal och agenda för extrastämma. Ytterligare reservatsinformation tillagd under Historik.

2013-02-08 samt 2013-03-07
Uppdatering under Historik, bildande av skogsreservat. Information om extrastämma under Möten.

2013-02-05
Uppdatering under Historik, styrelsesammansättning genom åren samt under Skogsbruk.

2012-12-19
Mindre uppdatering under Väg/Färja.

2012-10-21
Uppdaterad under jakt med 2012 års älgavskjutning

2012-09-29
Delvis nytt utseende på hemsidan. Start- samt historiksidan uppdaterade.

2012-08-13
2012 års tilldelning av älg finns under jakt.

2012-07-29
Epost till sekreterare under kontakt. Uppdatering under Möten samt Skog/Mark

2012-07-24
Dagordning för extrastämma tillgänglig under Möten.

2012-07-15
Tagit bort information om anbud plantering under Skog/Mark

2012-07-10
Uppdaterat under Möten med tid/plats för extrastämma.

2012-06-08
Uppdaterat under Jakt(jaktledare), Kontakt(valberedning) samt Möten(extrastämma).

2012-05-07/15
Under perioden har uppdateringar skett på följande sidor.
Fiske, Kontakt, Jakt, Skog/Mark, samt Möten

2012-05-01
Uppdaterat om isväg.

2012-04-17
Nya uppdateringar under Möten inför årsstämman. Inlagt anbud om plantering under Skog/Mark

2012-04-15
Uppdatering under Möten inför årsstämman.

2012-03-31
Uppdateringar om 2012 års älgjakt under Jakt

2012-03-30
Lagt in startinformation om rotorklippare/betesputs under Skog/Mark.

2012-02-08
Uppdaterat angående avverkning under Skog/Mark.

2012-01-17
Mindre uppdateringar under Väg/Färja samt Skog/Mark.

2012-01-06
Uppdatering under Fiske, fiskekortspriser, samt under Skog/Mark med avseende på anbud skogsförsäljning.

2011-12-27
Hemsidan kommer att få ett nytt utseende. Till en början blir det kanske mindre användarvänligt men syftet är att det ska bli lättare att uppdatera och underhålla. Först ut är Fiske och övriga sidor kommer efter hand.

2011-11-28
Mindre uppdateringar under Väg/Färja samt Skogsbruk/Mark.

2011-11-13
Information om Isväg tillagd under Väg/Färja

2011-11-06
En del bilder har blivit klickbara samt uppdateringar under Skogsbruk/Mark om Information reservatsbildning.

2011-10-25
Under Skogsbruk/Mark och rubrik Skogsvårdsåtgärder är det uppdaterat med avverkningsplaner.
Ytterligare uppdatering med avseende på älgavskjutning Jakt.

2011-10-10
Uppdaterat under Jakt med årets avskjutning av älg.

2011-10-06
Mindre justeringar under Jakt och Väg/Färja.

2011-09-20
Länk till Möten öppnad

2011-08-31
Under Jakt är det uppdaterat med kontaktpersoner för älgjakten.

2011-08-24
Rubrik om isväg tillagd under Väg/Färja.

2011-08 -16
Under Skogsbruk/Mark har lista för betalningsreferens stughyror fyllts med innehåll.

2011-08-13
Uppdaterat under Skogsbruk/Mark med stugplatshyror. Uppdaterat under Jakt med länk till jaktområden.

2011-08-07
Uppdaterat markareal under Skogsbruk. Mindre uppdateringar under Fiske och Jakt.

2011-07-29
Updaterat jakt med fällavgifter för älg/björn samt förtydligat vilka som kan lösa jakt/fiskekort.

2011-07-20
Länsstyrelsens information om årets björnjakt tillagd. Länk till Gästbok öppnad.

2011-07-19
Uppdaterat Jakt med årets tilldelning av älg.

2011-07-18
Länk till Jakt öppnad, information fylls på löpande de närmaste veckorna.

2011-07-16
En ruta ”Aktuellt just nu” tillagd på förstasidan. Fåtal bilder på undersidor.

2011-07-13
Fiskeregler inlagda under Fiske

2011-07-12
Länk till Väghållning/Färja öppnad.

2011-07-11
Mindre uppdateringar under Skogsbruk och huvudsidan Hem. Länk till Fiske öppnad.

2011-06-15
Kontaktinformation uppdaterad. Länk till Skogsbruk öppnad och inom kort uppdateras denna med information.

2011-06-12
Kontaktinformation uppdaterad men ej ännu komplett.
Målet är att uppdatera i följande ordning, Kontakt Skogsbruk Väghållning/Färja Jakt/Fiske Möten Historik

2011-06-11
Domännamnet www.lainiobysam.se registreras och de första delarna av hemsidan börjar ta form.