Utdelning SCA-pengar 2017

Utdelning enligt §13, stämmoprotokoll, 20170520 Lainio Samfällighetsförening, har nu gjorts. Om någon blivit utan, kan det bero på att kontonummer saknas. Kontakta i så fall kassören, Per Baldemar 070-6572167. utdelningen ska beskattas som inkomst av...