Protokoll Lainio Bys Vägsamfällighet 20180506

Årsstämma 2018, Lainio bys vägsamfällighet Lokal: Bönhuset Lainio  Dag: 20180506  Tid: 13:00 Närvarande: 23 personer, enligt närvarolista Protokoll §1 Arne Henriksson valdes till stämmans ordförande §2 Bror Eriksson och Stig Fagerbo valdes att justera stämmans...