Fiske

Fiskekort

Rätten till fiske inom Lainio bysamfällighet  tillfaller delägare, delägares barn, make/maka/sambo/förälder till delägare samt de som är mantalsskrivna i byn.
Delägare under 15 år och över 80 år behöver inget fiskekort.

Icke delägare/turister löser sportfiskekort.

Försäljning av fiskekort inom Lainio bysamfällighet:

  • Thomas Eriksson. Mobil: 070-630 34 42
  • Ines Fagerbo. Mobil: 070-375 75 90
  • Göta Zakrisson
  • Swish: 1230814061
  • OBS! Var noga med att skriva från vem pengarna kommer och vad betalningen avser

Priser

Fiskekortspriser för 2018/19 är enligt tabell nedan.  Priserna gäller tills vidare.

SPORTFISKEKORT/Turist DELÄGARKORT
1 dygn/2 dygn 200:- / 300:- Fiskekort 100:- / år
Veckokort 500:- Familjekort 150:- / år

Fiskeregler

I Lainioälven och tillrinnande vatten råder bestämmelser enligt
Torneälvsstadgan och Fiskelagen.

Stadgan/lagen tolkas till följande fiskeregler inom Lainio bysamfällighet enligt denna Länk.

Fiske endast för husbehov.