Fiske

Fiskekort

Rätten till fiske inom Lainio bysamfällighet tillfaller delägare, delägares barn, make/maka/sambo/förälder till delägare samt de som är mantalsskrivna i byn.

Icke delägare/turister kan lösa sportfiskekort.

Försäljning av fiskekort inom Lainio bysamfällighet:

  • Thomas Eriksson. Mobil: 070-630 34 42
  • Ines Fagerbo. Mobil: 070-375 75 90

Priser för 2016

Fiskekortspriser för 2016 är enligt tabell nedan.  Priserna gäller till nästa byastämma som är i maj 2017.

SPORTFISKEKORT/Turist DELÄGARKORT
1 dygn/2 dygn 200:- / 300:- Fiskekort 100:- / år
Veckokort 500:- Familjekort 150:- / år

Under 15 år och över 80 år behöver inget fiskekort.

Fiskeregler

I Lainioälven och tillrinnande vatten råder bestämmelser enligt
Torneälvsstadgan och Fiskelagen.

Stadgan/lagen tolkas till följande fiskeregler inom Lainio byallmänning enligt denna Länk.

Fiske är såklart endast för husbehov.