Lainio Bys Vägsamfällighet angående färjan

Vattennivån i älven är extremt lågt, därför bör extra försiktighet vidtagas då två bilar ska färjas över älven. Om färjan blir för tung finns risk att motorriggen slår i botten och skadas. Ta det säkra före det osäkra och färja en bil i sänder om ni är tveksamma....