Anbud färja och isning av överfart

ANBUD FÄRJA OCH ISNING AV ÖVERFART Totalansvar färja med tillhörande bryggor isättning av färja och bryggor när vattennivåntillåterall skötsel av färja och bryggorreparationer: reparationsarbete mot timtid,material står Lainio Bys Vägsamfällighet förupptagning av...