ÅRSSTÄMMA.

Lainio Samfällighetsförening och Vägsamfällighets förening kallar till Årsstämma Lördagen den 20 April kl 12.00 på kapellet i Lainio. Samfällighetförening kl. 12.00-14.00. Vägsamfällighet 14.00-16.00. Välkommen Styrelsen. Föreningen bjuder på Fika. PS. Alla motioner...