Föreningsstämmor

2016     Årsstämma väg   20160508          Protokoll
2016    Årsstämma            20160508           Protokoll
2016     Årsstämma           20160508         dagordning
2015    Extra stämma      2015-09-05     dagordning        protokoll
2015    Årsstämma           2015-05-30      dagordning        protokoll
2015    Årsstämma väg  2015-05-30      dagordning        protokoll

 

Årsstämman hålls  i maj. För 2014 blir det den 31 maj.

2014 Årsstämma  Dagordning Protokoll
2014 Årsstämma Vägsamfällighet  Dagordning Protokoll
2013 Extra dagordning Extra protokoll
2013 Dagordning Verksamhetsberättelse Protokoll
2013  Årsmötesprotokoll Verksamhetsberättelse Protokoll