Föreningsstämmor

Lainio Samfällighetsförening (S18): Ordinarie föreningsstämma hålls i maj. Dag och tid annonseras i NSD, Norrbottens Kuriren och anslagstavlan i Lainio, minst två veckor före.
Fullmakter lämnas in före stämmans öppnande. Stämmor hålls enbart för delägare i S18.

Lainio Bys Vägsamfällighet (Ga1): Ordinarie föreningsstämma hålls  i maj. Dag och tid annonseras i NSD, Norrbottens Kuriren och anslagstavlan i Lainio, minst två veckor före.
Fullmakter lämnas in före stämmans öppnande. Stämmor hålls enbart för delägare i Ga1.