Anbud isning av överfart

Anbudet ska gälla för hösten/vinter 2021 men kan förlängas upp till tre år. Isning av överfart, isväg, minimum 60 cm tjocklek och 20 meters vägbredd.Isning av på- och avfarter till land på båda sidor av älvenLainio Bys Vägsamfällighet håller med spolutrustning. Anbud...

ANBUD

Snöröjning vintern 2021/2022: byavägar östrasidan av älven samt färjeläget västra sidan ochisvägen.Anbudet gäller ett år, med möjlighet till förlängningytterligare ett år. Anbud lämnas skriftligt, inklusive moms, senast20210930 till: Ingemar AnderssonWrangelsgatan...