Väg/Färja

Allmänt om vägar

Lainio Bys Vägsamfällighet förvaltar följande vägområden:

  • Sangi-Olosjoki-Pakajärvi- Temmingi.
  • Byavägar inklusive färjan.

Vägunderhåll

Löpande underhåll prioriteras till byavägarna (Ga1).

Efter virkestransporter när vägar blir sönderkörda, skall företaget som föranlett skada reparera vägen.

Snöröjning vägar

Snöröjning utförs till de vägavsnitt där fastboende finns, och med förutsättning att kommunalt vintervägunderhållsbidrag är beviljat.

Färja

Vägsamfälligheten ansvarar för normalt driftsunderhåll så att färjan är i användbart skick. Färjan kontrolbesiktas regelbundet av Fartygsinspektionen, senast besiktigad 2016.

Delägare i Lainio Samfällighetsförening (S18) betalar ingen avgift. Turister och icke delägare betalar 20 kronor per ekipage och överfart. Kontant betalning – pengarna lämnas i brevlåda som finns ombord på färjan.

Swish: 1230993139
Konto: Nordea 485497-2

OBS! Var noga med att skriva från vem pengarna kommer och vad betalningen avser

Isväg

Vintertid ersätts färjan av isväg. Vid förfallotid spärras överfarten.