ANBUD FÄRJA OCH ISNING AV ÖVERFART

 1. Totalansvar färja med tillhörande bryggor
 • isättning av färja och bryggor när vattennivån
  tillåter
 • all skötsel av färja och bryggor
 • reparationer: reparationsarbete mot timtid,
  material står Lainio Bys Vägsamfällighet för
 • upptagning av färja och bryggor, senare datum i
  oktober

  Isning av överfart
 • Isning av överfart, isväg, minimum 60 cm tjocklek
  och 20 m vägbredd
 • isning av på- och avfarter till land, på båda sidor
  av älven
  Lainio Bys Vägsamfällighet håller med
  spolutrustning.

Möjlighet att lägga anbud på upp till tre år.

Anbud lämnas skriftligt, inklusive moms, senast
20200615 till:

Arne Henriksson
Lainio 4270
980 10 VITTANGI