Protokoll Årstämma 1 Maj 2022

Lainio Samfällighetsförening Lainio 2022-05-01 Dagordning Stämman öppnasStämmans behöriga utlysning Annonser har varit i Kiruna annonsblad, NSD, Kuriren, hemsidan och byns anslagstavla tre veckor innan mötet .Val ordförande för årsstämmanIngemar Andersson blev vald...

Årstämma. 2022.

Årliga bya stämman hålls den 1:a Maj, kl 12.00 för både bysamfälligheten och även vägsamfälligheten i kapellet (bönehuset) Motioner till årstämman måste vara inkomna till styrelsen före 31 Mars varje år för att behandlas under årstämman. Från 12.oo till ca 13.00 är...

Styrelsen informerar

Nu är vi snart i februari månad på det nya året 2022 och styrelsens mål är att med jämna mellanrum, lägga ut information om vad styrelsen arbetar med. Styrelsen håller nu på att gå igenom resultatet för 2021 och som det ser ut just nu har vi uppnått mer än vad vi hade...