Protokoll från Årsstämman 20 April 2024.

Protokoll Lainio samf 240420 ordinarie. Lainio SamfällighetsföreningProtokoll årsstämma Lainio 2024-04-20Närvarande: Enligt närvarolista Ordförande öppnade stämman.Stämman ansågs behörigen utlyst i NSD, Norrbottens Kuriren, Annonsbladet, på anslagstavlan i byn och på...

ÅRSSTÄMMA.

Lainio Samfällighetsförening och Vägsamfällighets förening kallar till Årsstämma Lördagen den 20 April kl 12.00 på kapellet i Lainio. Samfällighetförening kl. 12.00-14.00. Vägsamfällighet 14.00-16.00. Välkommen Styrelsen. Föreningen bjuder på Fika. PS. Alla motioner...

Arrende för stugor på S18.

Vi håller på att skicka ut arrende till alla som har stugor på S18s, alltså på byns allmänning. Vänligen läs igenom avtalet och skriv under båda avtalen och skicka sen ett av avtalen tillbaka till oss. Betalning före 31:a April, 2024. Med vänlig hälsning,...