Anbud hösten 2022

Byastyrelsen söker härmed Anbud på följande. ANBUD sökes för upptagningen av Färjan med bryggor hösten 2022. Isning av vinterväg över älven med slänter upp och ner 2022-2023. Snöröjning av vinter vägen på Östra siden av älven 2022-2023. Anbuden vill vi ha senast den...

Protokoll Årstämma 1 Maj 2022

Lainio Samfällighetsförening Lainio 2022-05-01 Dagordning Stämman öppnasStämmans behöriga utlysning Annonser har varit i Kiruna annonsblad, NSD, Kuriren, hemsidan och byns anslagstavla tre veckor innan mötet .Val ordförande för årsstämmanIngemar Andersson blev vald...