Anbud färja och isning av överfart

ANBUD FÄRJA OCH ISNING AV ÖVERFART Totalansvar färja med tillhörande bryggor isättning av färja och bryggor när vattennivåntillåterall skötsel av färja och bryggorreparationer: reparationsarbete mot timtid,material står Lainio Bys Vägsamfällighet förupptagning av...

Bankgiron

Samfälligheterna har fått bankgironummer och dessa är: Lainio Samfällighetsförening: 648-1238Lainio Bys Vägsamfällighet: 5444-8071Kom alltid ihåg att ange vad dina inbetalningar gäller.