ANBUD
Snöröjning vintern 2020/2021: byavägar västra
sidan älven.
Anbudet gäller tre år, med möjlighet till förlängning
ytterligare två år.

Anbud lämnas skriftligt, inklusive moms, senast
20200630 till:

Arne Henriksson
Lainio 4270
980 10 VITTANGI