ANBUD
Till första anbudsförfarandet inkom inte några anbud för nedanstående objekt. Därför provar vi igen.

Snöröjning vintern 2020/21: byavägar östra sidan älven och färjeläget västra sidan samt isvägen.
Möjlighet att lägga anbud på upp till tre år.

Anbud lämnas skriftligt, inklusive moms, senast 20201115 till:

Arne Henriksson
Lainio 4270
980 10 VITTANGI