Hej!
Som tidigare meddelats kommer kassören att skicka ut mer detaljerad information om en eventuell utdelning från Naturvårdsverket. Brevet går till respektive ställföreträdare. Övriga delägare i varje fastighet hör av sig till sin ställföreträdare för att få åtkomst till informationen. VIKTIGT! DE SUMMOR SOM DELGES I INFORMATIONEN ÄR MYCKET PRELIMINÄRA, DÅ BESLUT OM HUR PENGARNA SKA ANVÄNDAS ÄNNU INTE TAGITS. Olika åsikter om hur eventuella medel ska fördelas har kommit in till oss i styrelsen. Det finns delägare som vill lämna en summa pengar kvar i kassan och det finns delägare som vill att hela utdelningen går till delägarna. Då olika åsikter råder, kommer vi att kalla till ännu en extra stämma (20191130), så att ni, som delägare, får rösta i saken.