Lainio Samfällighetsförening och Vägsamfällighets förening kallar till Årsstämma

Lördagen den 20 April kl 12.00 på kapellet i Lainio.

Samfällighetförening kl. 12.00-14.00.

Vägsamfällighet 14.00-16.00.

Välkommen Styrelsen.

Föreningen bjuder på Fika.

PS. Alla motioner måste vara oss tillhanda senast 31 Mars.