Samfälligheterna har fått bankgironummer och dessa är:
Lainio Samfällighetsförening: 648-1238
Lainio Bys Vägsamfällighet: 5444-8071
Kom alltid ihåg att ange vad dina inbetalningar gäller.