Utdelning enligt §13, stämmoprotokoll, 20170520 Lainio Samfällighetsförening, har nu gjorts. Om någon blivit utan, kan det bero på att kontonummer saknas. Kontakta i så fall kassören, Per Baldemar 070-6572167.
utdelningen ska beskattas som inkomst av näring.