• Vattennivån i älven är extremt lågt, därför bör extra försiktighet vidtagas då två bilar ska färjas över älven. Om färjan blir för tung finns risk att motorriggen slår i botten och skadas. Ta det säkra före det osäkra och färja en bil i sänder om ni är tveksamma.
  • Vidtag alltid varsamhet vid överfärjning. Glid lugnt och stilla in mot bryggorna.
  • De två färjbåtar som finns, en på respektive sida om älven får endast användas för hämtning av färjan och inget annat.

Styrelsen