Länsstyrelsen jobbar just nu med att prioritera vilka reservatsobjekt som kan bli aktuella att ersättas under 2019. Det är så långt vår förhandlare har kommit i dagsläget. Utgångspunkten är att Temminki ska vara med 2019, åtminstone en del av området, men säker kan man inte vara. Naturvårdsverket fick först, i M- och KD-budgeten, en minskad tilldelning för intrångsersättningar. Summan justeras troligen uppåt i regeringens vårbudget.
Sån´t är läget just nu. Så fort det finns mer att säga återkommer vi i frågan.