Årliga bya stämman hålls den 1:a Maj, kl 12.00 för både bysamfälligheten och även vägsamfälligheten i kapellet (bönehuset)

Motioner till årstämman måste vara inkomna till styrelsen före 31 Mars varje år för att behandlas under årstämman.

Från 12.oo till ca 13.00 är det ärenden för S 18 bysamfälligheten som tas upp och diskuteras.

Där efter är det ärenden för vägsamfälligheten som tas upp och behandlas och som sen avslutar årsmötet

Alla är välkomna att delta.

Styrelsen.