ANBUD – Bryggor till färjan, bryggbommar och skyltning

Lainio Bys Vägsamfällighet har beslutat att bryggorna på västra och östra sidan av Lainio älv, vid färjeläget, behöver en översyn med nödvändigt reparationsarbete inkluderande även reparation av bommar och varningsskyltar gällande påfarten av färjan på västra och östra sidan.

 

Förutsättningar:

 • Vägsamfälligheten tillhandahåller allt virke nödvändig för reparationsarbetena.
 • I färjkuren på västra sidan finns enfas strömuttag som får användas vid arbetet.
 • Skyltar finns tillgängliga.
 • Arbetena kan tidigast starta efter vägsamfällighetensstyrelsens beslut (Beslutet kommer att tas på mötet den

 

Omfattning:

 • Reparation av bryggorna till fullgott skick
 • Reparation av bryggbommar
 • Iordningställande av vägskyltar inkluderande stolpar och fundament (skyltar finns) och uppsättning på västra och östra sidan.

Kontaktperson:

 • Arne Henriksson (0981-410 63, 070-210 26 05)

Anbudet

Anbudsgivaren skall själv tillhandahålla verktyg för arbetet och eventuellt elverk för arbeten som måste utföras på östra sidan av älven. Anbudet skall minst innehålla följande:

 • Uppgifter på vem som lämnar anbudet (Företag (i förekommande fall), ansvarig för arbetet, adress, telefon, mail, F-skattesedel i förekommande fall
 • Tidplan inkluderande tidpunkt för när arbetet tidigast kan starta och när arbetet beräknas att vara utfört.
 • Virkes- och övrig material nödvändigt för arbetet
 • A) Pris för bryggreparation, B) Pris för reparation av bommar inkluderande uppsättning och C) Pris för varningsskyltar och uppsättning

Anbudet skall lämnas till Arne Henriksson senast 2016-03-20. Anbuden kommer att bedömas och beslut kommer att tas under vägsamfällighetens styrelsemötet 2016-03-27 varefter vinnande anbud utses och meddelas anbudsgivaren.

Lainio den 26/2-2016

Lainio Bys Vägsamfällighet