Snöröjning vintern 2021/2022: byavägar östra
sidan av älven samt färjeläget västra sidan och
isvägen.
Anbudet gäller ett år, med möjlighet till förlängning
ytterligare ett år.

Anbud lämnas skriftligt, inklusive moms, senast
20210930 till:

Ingemar Andersson
Wrangelsgatan 8
254 39 Helsingborg