Byastyrelsen söker härmed Anbud på följande.

ANBUD sökes för upptagningen av Färjan med bryggor hösten 2022.

Isning av vinterväg över älven med slänter upp och ner 2022-2023.

Snöröjning av vinter vägen på Östra siden av älven 2022-2023.

Anbuden vill vi ha senast den 25:e September.

Skicka till rogerhenricson49@outlook.com

Eller skicka till Ulf Henricson ,Lainio 4143, 98591 Vittangi,. Lägg gärna bara i min brevlåda .

Sekreterare Byastyrelsen

Ulf Henricson.