Isättning av färja och färjbåtar så fort vattenståndet tillåter samt upptagning av färja och färjbåtar före isläggning.

Anbud lämnas skriftligt, inklusive moms, senast 20190531
till:
Arne Henriksson
Lainio 4270
980 10 VITTANGI