ANBUD: ISNING AV ÖVERFART

ISNING AV ÖVERFART FÄRJELÄGET, ISVÄG, MINIMUM 60 CM TJOCKLEK. LAINIO BYS VÄGSAMFÄLLIGHET HÅLLER MED SPOLNINGSUTRUSTNING.

ANBUD LÄMNAS SKRIFTLIGT, INKLUSIVE MOMS, SENAST 20191115

TILL:
ARNE HENRIKSSON
LAINIO 4270
980 10  VITTANGI