ANBUD – ISNING AV ÖVERFART
Till första anbudsförfarandet inkom inte några anbud för isning av överfart. Därför provar vi igen.

  • Isning av överfart, isväg, minimum 60 cm tjocklek och 20 meters vägbredd.
  • Isning av på- och avfarter till land på båda sidor av älven
    Lainio Bys Vägsamfällighet håller med spolutrustning.

Möjlighet att lägga anbud på upp till tre år.

Anbud lämnas skriftligt, inklusive moms, senast 20201115 till:

Arne Henriksson
Lainio 4270
980 10 VITTANGI