Anbudet ska gälla för hösten/vinter 2021 men kan förlängas upp till tre år.

  • Isning av överfart, isväg, minimum 60 cm tjocklek och 20 meters vägbredd.
  • Isning av på- och avfarter till land på båda sidor av älven
  • Lainio Bys Vägsamfällighet håller med spolutrustning.

Anbud lämnas skriftligt, inklusive moms, senast 210930

Ingemar Andersson

Wrangelsgatan 8

254 39 Helsingborg