Bygge av båtupptagningsramp. Justering av bryggor och båtupptagningsramp samt färja med tillhörande anordningar så länge färjan är i vattnet.

Anbud lämnas skriftligt, inklusive moms, senast 20190531
till:
Arne Henriksson
Lainio 4270
980 10 VITTANG