Hej alla!
Jag tog ju på mig att kolla upp hur det förhåller sig med den ändring av uppgift, som säger att Lainio Samfällighetsförening och Lainio Bys Vägsamfällighet ska förvaltas av samma styrelse.
Jag har bollats från den ena avdelningen till den andra hos Lantmäteriet och alla säger att de bara kan se att en ändring om uppgift registrerats. När jag frågar om vad det innebär juridiskt, backar alla. Ingen vill ta på sig ansvaret för ett sådant svar. Utifrån det jag fått fram, förstår jag att uppgiften går att ändra, om stämmorna föredrar det. För det krävs stämmobeslut och en ansökan om ändring av uppgift. Det är så jag har förstått det, men jag kan inte lämna någon garanti för att mitt svar är rätt. Skriftligt kunde jag inte få något svar. Ingen ville skriva fast sig i något. Så, det är där vi står.

//Siv-Britt Mangi