Vår förhandlare i frågan om naturreservat Temminki har nu kommit med ett besked, som gäller under förutsättning att regeringen i slutet av november godkänner ett tilläggsanslag för hela riket om 200 miljoner kronor.
Så här skriver han:
”Naturvårdsverket har efter våra diskussioner satt högsta prioritet på att göra upp affären allt i ett under detta år, allt under förutsättning att regeringen i slutet av denna månad godkänner ett tilläggsanslag för hela riket om 200 milj. kr ”
Så här bekräftar Naturvårdsverkets förhandlare:
”Objektet Temminki är medtagen på den lista över objekt som kan avslutas i år förutsatt att regeringen fattar beslut om extra anslag om 200 Mkr. ”

Ingenting är alltså ännu säkert, men vi vill meddela er om läget just nu och hur det eventuellt kan bli, och det med kort varsel. Kassören kommer att skicka ett brev med mer detaljerad information till ställföreträdarna. Delägarna uppmanas att ta kontakt med sin ställföreträdare för att få den informationen. Utdelning kan alltså komma att göras 2019 och då bör ni tänka på att den ska näringsbeskattas.

Definitivt besked kommer här på hemsidan så fort vi vet.