Igår, 20190506, kom så till slut ett slags besked från Naturvårdsverkets förhandlare, till vår förhandlare:

”Hej Lars!

Jag har diskuterat frågan med NV och pengar för detta finns inte i nuläget. Vi ser det heller inte meningsfullt att revidera värderingar för att börja arbetet med en ”styckning” förrän vi vet mer om framtida anslag. Det kan ju eventuellt komma möjligheter till byte i framtiden om ett nytt Esab-paket blir aktuellt. Även detta ligger i så fall en bit fram i tiden. Jag konstaterar att några restriktioner för skogsbruk inte finns idag vilket kan vara en utgångspunkt för stämmans diskussioner den 12/5.

Hälsningar

Nils”