Hej!
Jag får nu förfrågningar om varför det ska bli en till extra stämma och varför man där ska besluta vad medlen från Naturvårdsverket ska användas till.
Saken är den att någon menar att vi inte tagit beslutet om hur medlen ska användas. Ska allt delas ut till delägarna eller ska en del lämnas kvar i kassan? Det handlar om den saken.
Mycket riktigt togs aldrig ett beslut om den saken, utan beslutet handlade om huruvida man skulle tacka ja eller nej till NV:s bud på 85 miljoner för naturreservat Temminki.
Många har uppfattat det så att det betydde att hela summan ska delas ut till delägarna och ifrågasätter nu den extra stämman. Ja, vi kunde kanske ha tagit beslutet på förra stämman, kanske frågan hade gått in under samma ärende, men man får bara ha ett ärende på en extra stämma. Styrelsen visste inte på förhand om stämman skulle tacka ja eller nej till budet från NV. Att få in också användningen av medlen i samma fråga var det ingen av oss som tänkte på då. Jag vill samtidigt också påpeka att inte heller någon av delägarna under extra stämman tog upp saken. Alltså var det ingen närvarande som tänkte på den biten just då.

Eftersom det kan bli bråttom att få ut medlen behöver styrelsen veta vad delägarna tycker i frågan om hur eventuella medel ska användas, För att kassören ska hinna med eventuella utdelningar innan årsskiftet, behöver vi ännu en stämma. Men för att spara på antalet stämmor kommer beslutet att gälla oavsett om medlen kommer i år eller ett annat år, oavsett om hela summan kommer i ett sjok eller är uppdelad.

Jag beklagar om ni upplever det besvärligt med ännu en extra stämma, men tyvärr kan vi inte göra på annat sätt.

Om någon av er delägare har förslag och/eller fler synpunkter som rör dessa medel, vill vi att ni kontaktar styrelsen om det senast onsdag 20 november så att vi kan ta allt under extra stämman 20191130.
//Siv-Britt