Lainio Bys Vägsamfällighet
Verksamhetsberättelse maj 2019 – augusti 2021

Vägar
Plogning och visst underhåll har genomförts

Färja
Isättning och upptagning av färjan har genomförts varje säsong. Anbudsförfarande för arbetet har lagts ut, med mycket ringa intresse.

Verksamhetsplan 210814

Lainio Bys Vägsamfällighet
Verksamhetsplan från augusti 2021

De gemensamhetsägda vägarnas behov behöver inventeras och utifrån det kan en flerårig plan göras.

Åtminstone två vägtrummor på östra sidan älven behöver bytas ut. En allmän upprustning på båda sidor älven behöver utföras.

Uttaxering av delägarna sker årligen.

Kontakt med kommun och länsstyrelse angående en bro över älven. Ett naturreservat måste vara tillgängligt för allmänheten.