1. Totalansvar färja med tillhörande bryggor
 • isättning av färja och bryggor när vattennivån
  tillåter
 • all skötsel av färja och bryggor
 • reparationer: reparationsarbete mot timtid,
  material står Lainio Bys Vägsamfällighet för
 • upptagning av färja och bryggor, senare datum i
  oktober

  Anbud lämnas skriftligt, senast 210612, till:
  Arne Henriksson
  Lainio 4270
  980 10 Vittangi