Lainio Bys Vägsamfällighet kallar till extra stämma.
Lördag 14 juli, 13:00, i bönhuset.
Ärende: Uttaxering
Välkomna!