Lainio Bys Vägsamfällighet kallar till extra stämma, lördag 18  augusti, 13:00, i Bönhuset i Lainio.
Ärende: Uttaxering

Välkomna!